10 % EXTRA rabatt på allt!* >

Villkor

Identitet

Namn: FittinQ AB, som agerar under namnet "lamporochljus.se"
Företagsadress: Malmö Börshus Skeppsbron 2, 211 20 Malmö (Sverige)
Telefonnummer: 0108885368
E-postadress: [email protected]
CoC-nummer: 5590438627
Momsregistreringsnummer: SE559043862701

Holdingbolag
FittinQ B.V.
Smaragdweg 52 - 5527 LB Hapert - Netherlands
Handelskammare: 17208874
Momsregistreringsnummer: NL8182 06 093 B01

 

Priser och information

Alla priser som anges är inklusive moms och kan påverkas av uppenbara programmeringsfel och skrivfel. Vi ansvarar inte för (färg) variationer p.g.a. skärmkvalitet. Priserna är exklusive fraktkostnader. Om några fraktkostnader ingår, kommer detta att meddelas tydligt och i god tid innan avtalet skrivs under.

 

Utförande av avtalet

I god tid innan avtalet skrivs under kommer informationen att publiceras på webbplatsen som tydligt beskriver på vilket sätt och inom vilket period beställningen kommer att levereras. Beställningar levereras alltid inom 30 dagar. Du kommer att informeras om vissa artiklar inte kan levereras (i tid). I sådant fall kan du antingen samtycka till ett nytt leveransdatum eller acceptera alternativet som erbjuds, eller avsluta avtalet utan kostnad. Vi förbehåller oss rätten att inte leverera till specifika platser eller specifika områden, om transporten skulle behöva ske till sjöss, vilket medför stora transportkostnader.

 

Ångerrätt

När du har mottagit varorna eller någon har mottagit dem för dig, kan du upphäva avtalet inom utan att behöva ge någon anledning. Du kan använda formulärmallen för upphävande av avtalet för detta ändamål, men det är inget krav. För att utvärdera varorna ordentligt kan du testa dem på samma sätt som i en fysisk butik. Om utvärderingen går längre än vad som krävs, kommer du att ansvara för eventuell värdeförlust. Om du uppfyller kraven i denna fråga återbetalas hela köpsumman omedelbart, inklusive fraktkostnader som ingick när varorna skickades till dig, inom högst 14 dagar. Du måste återlämna varorna till oss inom 14 dagar efter du rapporterade uppsägning av avtalet. Vi står för fraktkostnaderna om du använder normala fraktmetoder för att återlämna varorna till oss.

 

Betalning

Betalning måste göras med en betalningsmetod som anges under beställningsprocessen och (om tillämpligt) på webbplatsen. Om du inte kan uppfylla kravet på betalning informerar vi dig om detta och ger dig ytterligare 14 dagar att betala. Om du inte betalar inom denna period på 14 dagar blir du skyldig att betala lagstadgad ränta på beloppet du är skyldig och vi har rätt att ta ut avgifter för eventuella inkassokostnader som har uppkommit.

Ett konsoliderat konto av FittinQ B.V. (CoC 17208874, Smaragdweg 52, NL-5527 LB Hapert, Nederländerna) används för insamling av betalningarna.

 

Garanti och överensstämmelse

När du beställer från oss har du rätt till en lagstadgad garanti. Vi garanterar att varorna uppfyller indikerade specifikationer och kvalitetskrav som du kan förvänta dig.

 

Klagomål

Informera oss så snart som möjligt om du har några klagomål (se kontaktinformationen ovan). Vi kommer att hantera ditt klagomål så snart som möjligt och du får ett materiellt svar inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med sättet som ditt klagomål hanterades kan du även lämna in det till den europeiska ODR-plattformen (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Slutbestämmelser

Avtalet lyder under nederländsk lag. Detta val av lag påverkar inte det skydd du har enligt obligatorisk lag i ditt hemvist. I den mån obligatorisk lag inte föreskriver något annat, kommer eventuella tvister som härstammar från avtalet med dig att skickas till den behöriga nederländska domstolen i det distrikt där vi har vårt säte.