Sekretess och cookies

Webbplatsen lamporochljus.se, en webbplats som tillhör FittinQ AB (kallas härefter: lamporochljus) bearbetar integritetskänslig information eller personuppgifter. Försiktig hantering av personuppgifter är mycket viktigt för lamporochljus. Därför bearbetar och skyddar vi personuppgifter med största möjliga omsorg. 

lamporochljus uppfyller kraven i integritetslagstiftningen när dessa data bearbetas. Detta betyder, bland annat, att:

 • Vi meddelar tydligt för vilka ändamål vi bearbetar personuppgifter. Vi gör detta med hjälp av vårt meddelande om integritet och cookies. 
 • Vi begränsar insamling av personuppgifter till de personuppgifter som krävs för legitima ändamål. 
 • Vi ber om ditt uttryckliga tillstånd innan vi bearbetar dina personuppgifter i de fall där ditt tillstånd krävs. 
 • Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräver att parter som bearbetar dina personuppgifter enligt våra instruktioner gör likadant. 
 • Vi respekterar din rätt att inspektera dina personuppgifter på begäran, och din rätt att korrigera eller ta bort uppgifterna.

lamporochljus är kontrollant vid databearbetning. I detta meddelande om integritet och cookies förklarar vi vilka personuppgifter som vi samlar in och använder, och för vilket ändamål. Vi rekommenderar att du läser meddelandet noggrant.

Detta meddelande om integritet och cookies uppdaterades senast 18-09-2017.

 

Vilka data bearbetar vi?

När du gör en bestallning genom var webbplats, behaller lamporochljus du dina uppgifter upp till 4 år efter att du har lagt den sista beställningen

Du kan lämna viss information på vår webbplats, som kan innehålla personuppgifter. Vi samlar in personuppgifter via olika kanaler. Till exempel kan du använda vår webbplats för att beställa produkter, vilket innebär att vi ber dig att lämna vissa personuppgifter för att kunna slutföra beställningen. lamporochljus bearbetar följande uppgifter:

 • namn;
 • kön;
 • e-postadress;
 • telefonnummer;
 • adress;
 • lösenord;
 • företagsnamn;
 • betalningsinformation.

Uppgifterna ovan krävs för att skapa ett konto och kunna slutföra din beställning.

Dessutom bearbetar vi:

 • alla personuppgifter som du skickar till oss via e-post, kontaktformulär eller chattmeddelanden;
 • alla personuppgifter som du inkluderar i en recension av vår webbutik;
 • alla personuppgifter som du lämnar till oss när du deltar i en bildtävling;
 • alla personuppgifter som du lämnar till oss när du deltar i en kampanj;

 

Vad använder vi dina uppgifter för?

Vi använder dina uppgifter för följande ändamål:

 • skapa ett konto för dig;
 • slutföra en beställning (leverans, betalning och kontakt);
 • svara på frågor om och förfrågningar gällande våra produkter;
 • skicka ett nyhetsbrev med information om våra produkter;
 • svara på en bloggartikel;
 • meddela vinnaren av kampanjer eller bildtävlingar;
 • kunna visa din recension av vår webbutik.

Om du har givit tillstånd kan lamporochljus skicka dig ett nyhetsbrev via e-post. Alla kommunikationer som skickas via e-post har ett alternativ för att avsluta prenumerationen om du inte längre vill få vårt nyhetsbrev. Dessutom kan du avsluta prenumerationen till nyhetsbrevet via ditt konto.

 

Mottagare av uppgifterna

Uppgifterna som du lämnar tillhandahålls till tredje parter om detta tillåts för att leverera produkterna du har beställt. Dessutom lämnar lamporochljus adressinformation till exempelvis PostNL, så att vår beställning kan levereras. Dina uppgifter lämnas till följande parter:

 • frakttjänster;
 • betalningstjänster;
 • recensionsplattformar för webbutiker;
 • värdleverantörer;
 • webbplatsutvecklare.

Förutom detta kommer lamporochljus inte att lämna uppgifterna som du har tillhandahållit till tredje parter om du inte har givit tillstånd, såvida det inte krävs eller tillåts enligt lag. Till exempel kan polisen be oss om information inom sammanhanget av en bedrägeriundersökning. I sådant fall är lamporochljus juridiskt skyldiga att tillhandahålla denna information.

 

Kvarhållningsperioder

När du gör en bestallning genom var webbplats, behaller lamporochljus du dina uppgifter upp till 4 år efter att du har lagt den sista beställningen

När du kontaktar oss via kontaktformulär, e-post, Facebook, Twitter, WhatsApp eller chattmeddelande, kommer lamporochljus att spara dina uppgifter så länge det krävs för att bearbeta frågan eller begäran, och sedan i ytterligare sex månader för att kunna bearbeta eventuella uppföljningsfrågor.

När du svarar på en bloggartikel eller publicerar en recension av vår webbplats, kommer ditt svar att publiceras och dina uppgifter sparas tills du tar bort svaret eller recensionen.

Om du skickar in en bild för en bildtävling kan bilden publiceras på webbplatsen. Andra personuppgifter som du skickar när du deltar i en bildtävling eller deltar i en kampanj kommer att sparas tills en eller flera vinnare har fått sina priser.

 

Skydd

lamporochljus vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot förlust och olaglig bearbetning, t.ex. stöld och obehörig inspektion.

lamporochljus använder följande säkerhetsåtgärder:

 • Åtkomst till personuppgifter begränsas med hjälp av ett användarnamn och lösenord.
 • Vi använder säkra anslutningar som skyddar all information som delas mellan dig och vår webbplats när du anger personuppgifter.
 • Vi sparar loggar om alla förfrågningar gällande personuppgifter.

 

Dina rättigheter vad gäller personuppgifter

Du har följande rättigheter vad gäller dina personuppgifter:

 • Du kan skicka in en begäran att inspektera uppgifterna om dig som vi bearbetar.
 • Du kan be om en översikt, i ett vanligt format, av uppgifterna om dig som vi bearbetar.
 • Du kan lämna in en begäran att korrigera eller radera uppgifterna om de inte stämmer eller inte längre är relevanta.

Kontakta oss gärna om du vill använda dessa rättigheter. Kontakta oss genom att använda kontaktinformationen längst ned i detta meddelande om integritet och cookies.

Meddela oss om du har klagomål om hur vi hanterar dina uppgifter. Alternativ har du även rätt att skicka ett klagomål till tillsynsmyndigheten (dataskyddsmyndigheten i Nederländerna).

 

Webbplatser från tredje parter

Detta meddelande om integritet och cookies gäller inte för webbplatser från tredje parter som är anslutna till vår webbutik genom länkar. lamporochljus kan inte garantera att dessa parter kommer att hantera dina personuppgifter på ett pålitligt eller säkert sätt. Därför rekommenderar vi att du läser integritetsmeddelandena på dessa webbplatser innan du använder dem.

 

Ändringar till detta meddelande om integritet och cookies

lamporochljus förbehåller sig rättigheten att ändra detta meddelande om integritet och cookies. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar detta meddelande om integritet och cookies regelbundet för att vara säker på att du är medveten om dessa ändringar.

 

Kontaktinformation

FittinQ AB

Malmö Börshus Skeppsbron 2, 211 20 Malmö (Sverige)

Telefonnummer: 0108885368

E-post: [email protected]

 

Cookies