Tips på hur du installerar en lampa

Här kommer vi prata om hur du kan installera din lampa och de olika termer som används så som jordade, icke-jordade sladdar och terminalblock.

Skillnaden mellan jordad och icke-jordad sladd

Det är viktigt att förstå skillnaden på sladdarna när det handlar om lampor. En jordad lampa har tre sladdar som kommer i olika färger:

  • Gul/grön sladd: Detta är den jordade sladden, den är dubbelisolerad och fungerar som en skyddande ledning för att förhindra elektrisk stöt och/eller brand. Jordade sladdar är mest nödvändigt i fuktiga områden i ditt hem för att förhindra kortslutning. Skulle en kortslutning uppstå på grund av defekt i lampan så leds strömmen ner i jorden av den jordade ledningen; 
  • Brun sladd: Denna sladd är en plussladd och transporterar strömmen till enheten, det är alltid spänning i denna sladd; 
  • Blå sladd:Denna sladd är minussladden, det finns ingen spänning i denna sladd och den ser endast till att urladda sladden. Detta är minus- eller nollsladden.

Om din enhet är jordad ska den alltid vara kopplad till matchande grön/gul sladd som finns i terminalblocket för att undvika kortslutningar. I terminalblocket finns alla elektriska kablar i taket och där kopplas alla sladdar med varandra. Anslut alla sladdar när du installerar lampan via terminalblocket. Detta är det säkraste och enklaste sättet att installera en lampa. Det är viktigt att notera att strömmen måste vara avstängd när lampan installeras så att sladdarna i ditt terminalblock i taket inte ger dig en elektrisk stöt.

Minskning av volt: vad är det?

När volten minskar ger lampan plötsligt mindre ljus. Minskning av volt uppstår om sladden i transformatorn är längre än 2 till 2,5 meter, detta innebär att lampan inte kommer lysa starkt nog eller kunna dimmas över tid. Det är därför bäst att hålla sladdarna så korta som möjligt så volten/spänningen kan passera.

Vad är en transformator?

Om du vill konvertera hög spänning så som 230V till lägre spänning så som 12V behöver du en transformator. Tranformatorn kommer säkra att strömmet konverterar från 230V till 12V. Ett bra exempel på en transformator är adaptern till din laptop eller laddaren till din telefon. Hur fungerar en transformator? En ström på 230V är kopplad till en transformator vilket säkrar att strömmen konverteras från 230V till 12 V (säkrare volt/spänning).