Tips på hur du installerar en lampa

Här kommer vi prata om hur du kan installera din lampa och de olika termer som används så som jordade, icke-jordade sladdar och terminalblock.

Skillnaden mellan jordad och icke-jordad sladd

Det är viktigt att förstå skillnaden på sladdarna när det handlar om lampor. En jordad lampa har tre sladdar som kommer i olika färger:

  • Gul/grön kabel: Detta är jordkabeln, som skyddar mot elektriska stötar och brand genom att leda strömmen till jorden i händelse av ett fel. Jordkabeln är särskilt viktig i fuktiga områden för att förebygga kortslutning. 
  • Brun kabel: Detta är fasledaren som förser lampan med ström.
  • Blå kabel:Detta är neutralledaren som slutför strömkretsen tillbaka till elcentralen. Den transporterar återström och bör inte betraktas som en minusledare eftersom växelström inte har en fast plus eller minus.

Om din enhet är jordad bör den alltid anslutas till en jordad anslutning i terminalblocket för att förebygga kortslutning. I terminalblocket ansluts alla elektriska kablar, och det är där du ansluter lampan till ditt hemsystem. Se till att strömmen är avstängd under installationen för att undvika elektrisk stöt.

Om spänningsfall:

Spänningsfall inträffar när spänningen minskar längs med en kabel på grund av dess längd och motstånd, vilket kan göra att lampan inte lyser så starkt eller inte fungerar optimalt med dimmers. Håll kablarna så korta som möjligt för att minimera spänningsfall.

Om transformatorer:

En transformator används för att omvandla en högre spänning, såsom 230V, till en lägre spänning, såsom 12V. Detta är användbart för att driva enheter som kräver en lägre spänning än den som tillhandahålls av elnätet. En transformator säkerställer att strömmen omvandlas på ett säkert sätt. Till exempel är adaptern till din laptop eller laddaren till din telefon praktiska exempel på transformatorer.