Lamporochljus - Ska du installera markspotlights - banner

Installation av trädgårdsbelysning: markspotlights

Med trädgårdsspotlights kan du skapa vacker stämningsbelysning i din trädgård. Det finns 2 olika typer, spettlampor och markspotlights. Spettlampor är perfekta att sätta mjuk mark, som jord medan markspotlights kan monteras eller installeras i hårs mark t.ex. trottoaren, grusgången eller terrassgolvet. Markspotlights kommer att lysa uppåt medan med spettlampor kan riktas dit du önskar ljus.

 

Tips 1: Fäst en del av en markkabel till din spotlight

Att installera markspots är en komplex uppgift. Om du är osäker är det bäst att lämna installationen till en elektriker. Om du själv ska installera dem finns det några viktiga saker att komma ihåg. Använd en bit från jordkabeln för att montera markspotten. Under spotlighten är fästet där du sätter fast sladden och se till att markspotten är väl förseglad.

Tips 1: Fäst en del av en markkabel till din spotlight

Tips 2: Koppla till sladdarna med en kabelkanal

Se till att markkablarna är kopplade till markspotten med en kabelkanal för att säkerställa att kabels skyddas och är vattentät. Kopplingsdosan ska också vara i vattentätt skyddsmaterial och dessa är normalt fyllda med harts. Inuti dosan kan du koppla två eller fler kablar om det behövs och så de sedan kan grävas ned säkert. Se till att kablarna är kontrollerade och testade innan kabelkanalen fylls med harts, då man inte kan göra ändringar efter hartset är på plats.

Tips 2: Koppla till sladdarna med en kabelkanal

Tips 3: Välj rätt yta

Markspotlights måste alltid placeras på en plan yta - aldrig en grop eller på en upphöjning. Om du placerar markspottarna i grus måste det vara i en grop med minst 30 cm diameter eller mer. Detta är för att säkerställa att nederbörd kan sjunka så snabbt som möjligt.

Tips 3: Välj rätt yta

Tips 4: Välj rätt IP-klass

Naturligtvis måste utomhusmarkspotlights vara vattentäta, men det kan vara en varierande grad av skydd från spotlight till spotlight. Därför är det mycket viktigt att vara fullt medveten om IP-klassificeringen av markspotlighten i fråga. Eftersom markspots oundvikligen måste hantera regn och andra former av fuktighet är det säkrast att välja en markspotlight med en IP68-klassificering. Det betyder att den är skyddad mot vatten under tryck. Du kan ofta hitta markspotlights med IP65 eller IP67, dessa erbjuder också skydd för nästan alla element.

Tips 4: Välj rätt IP-klass

Du kan nå oss på följande sätt:

Kontakta oss via:

Om du behöver hjälp eller har frågor, vänligen kontakta oss:
  • Måndag till fredag: från 9 till 17.