Täcker tre-årsgarantin alla produkter?

Täcker tre-årsgarantin alla produkter?

Garantin kommer inte att täcka under följande omständigheter:

  • Varan eller varorna är skadade på grund av försumligt underhåll.
  • Varan eller varorna ändrad av en tredje part.
  • Ändrat eller oläsligt fakturadatum.
  • Varan eller varorna är skadade av felaktig användning (t.ex. genom att inte följa instruktionerna i bruksanvisningen).
  • Varan eller varorna har skadats avsiktligt eller på grund av grov oaktsamhet.
  • Varan eller varorna är skadade av externa faktorer som dåliga väderförhållanden (t ex blixtnedslag).
  • Varan eller varorna blev skadade på grund av överhettning efter exponering för centralvärme eller annan värmekälla; från ett högre wattage än rekommenderat.
  • Varan eller varorna är skadade efter exponering för fukt, extrem värme, extrem kyla eller solljus.
  • Icke LED-glödlampor ingår inte i garantin.

Du kan nå oss på följande sätt:

Kontakta oss via:

Om du behöver hjälp eller har frågor, vänligen kontakta oss:

  • Måndag-fre 8:00 till 17:00

Var detta till någon hjälp? Du sa "Ja" Du sa "Nej" Ja |  Nej Be the first to vote!